Dlaczego My

Utworzyłyśmy to miejsce z myślą o dzieciach, u których pojawiają się zaburzenia w rozwoju oraz ich rodzicach. Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy w codziennych trudnościach wychowawczych, uczenie właściwej komunikacji, rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych tak, aby poprawiać jakość życia naszych klientów oraz bardziej efektywnie wspierać rodzinę jako całość.
Ponieważ coraz częściej zdarza się, że negatywny wpływ określonego czynnika zaburza rozwój dziecka i stanowi to dla młodego organizmu duże zagrożenie, a także pojawienie się dysfunkcji w sferze intelektualnej,
ruchowej, poznawczej bądź emocjonalnej, to pragniemy wyjść do Państwa
z ofertą pomocy i wsparcia.

Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią behawioralną. Aby proces diagnozy i terapii dziecka był bardziej holistyczny i kompleksowy ściśle współpracujemy z terapeutą integracji sensoryczno-motorycznej /p.Łukaszem Gajewskim/. Współpracujemy także z placówkami medycznymi i innymi specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W ramach naszych specjalizacji zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie:

1. diagnozy i terapii dzieci z:
⇒ autyzmem i zespołem Aspergera
⇒ zaburzeniami rozwojowymi
⇒ ADHD
⇒ dysleksją rozwojową
⇒ zaburzeniami mowy
⇒ trudnymi zachowaniami
⇒ problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i społecznymi
2. uczymy radzenia sobie z problemami w kontaktach społecznych
i komunikacji (z rodzicami, rówieśnikami)
3. prowadzimy doradztwo zawodowe

Dodatkowo organizujemy dla rodziców szkolenia i warsztaty z zakresu psychoedukacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
W swojej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody, pomoce dydaktyczne i profesjonalny sprzęt terapeutyczny.

Skip to content