Kontakt

Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 

ul. Władysława Broniewskiego 15A
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 20:00

/przyjmujemy po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty/

tel. 694096688,

tel. 507129328

e-mail : przyjaznaprzestrzen@gmail.com

NIP 7492100508           REGON 369441847