Nasz Zespół

O Nas

Katarzyna Prochera – psycholog, terapeuta pracujący w nurcie behawioralnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zachowania, emocji i autyzmem.
Ukończyła 5 letnie studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Opolskim. W kolejnych latach uzyskała uprawnienia pedagogiczne oraz ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami” na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2015 ukończyła
w Krakowie Stosowaną Analizę Zachowania zdobywając tym samym przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju zachowania.
Od 2008 roku pracuje zawodowo z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami, w zakresie diagnozy, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Od 2012 r. pracuje dodatkowo z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest autorytetem w tej dziedzinie, cały czas doskonali swój warsztat pracy poprzez czynny udział w konferencjach tematycznych, szkoleniach i superwizjach. Prowadzi warsztaty dla rodziców i konferencje tematyczne. Na wiele konferencji zapraszana jest jako prelegent.
Od wielu lat prowadzi zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój dzieci
z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty i treningi interpersonalne. Po ukończeniu niezbędnych szkoleń
w zakresie pracy oraz wspierania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uzyskaniu poszczególnych stopni specjalizacji, kończy obecnie staż licencjonowanego terapeuty behawioralnego przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci przedszkolnych i dla młodzieży, co też z powodzeniem robi, zdobywając duże zaufanie dzieci i ich rodziców.
Ponadto w swojej codziennej pracy diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem autyzmu, przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych, nieprawidłowości rozwojowych, niepowodzeń szkolnych i osobistych. Uprawnienie do diagnozy zdobywała na poszczególnych szkoleniach, otrzymując tym samym stosowne certyfikaty.
Poza zdobytą wiedzą oraz praktyką psychologa, ubogacające doświadczenie bycia mamą dwójki dzieci pozwala jej nieustannie czerpać inspirację do pracy oraz zabawy z dziećmi. Wiedza jak niezmiernie ważnym etapem rozwoju jest dzieciństwo sprawia, że szczególnym zainteresowaniem otacza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na wspieranie emocjonalne dzieci, rozbudzanie ich zainteresowań, pasji oraz spontaniczności i kreatywności.

Iwona Kazanowska-Witkiewicz – terapeuta pracujący w nurcie behawioralnym, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zachowania, emocji i autyzmem.
Ukończyła studia magisterskie w Opolu z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ze specjalizacją – terapia pedagogiczna. Poza tym ukończyła studia podyplomowe z zakresu:
•Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju – SWPS
w Katowicach,
•Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – w Krakowie
•Logopedia – w Rzeszowie

Dodatkowo zdobyła kwalifikacje uprawniające do pracy terapeutycznej
z dziećmi i młodzieżą, które przejawiają dużą nieśmiałość, są lękowe, czy też borykają się z zaburzeniem takim jak mutyzm selektywnym; z dziećmi niedostosowanymi społecznie, a także przejawiającymi trudności w szkole. Ponadto ukończyła kurs coachingu – nadający kwalifikacje i uprawnienia trenerskie; Stosowaną Analizę Zachowania – zdobywając tym samym przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju zachowania; szkolenia uprawniające do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci przedszkolnych i starszych; kurs Szkoły dla Rodziców, a także szkolenie z zakresu mediacji rówieśniczych. Obecnie po ukończeniu niezbędnych szkoleń w zakresie pracy oraz wspierania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uzyskaniu poszczególnych stopni specjalizacji, kończy staż licencjonowanego terapeuty behawioralnego przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie.
W swoim ponad dwudziestoletnim dorobku zawodowym od wielu lat specjalizuje się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, a także w pracy nad usprawnianiem komunikacji i relacji międzyludzkich, zwiększaniem świadomości wyboru i poziomu motywacji, stresu, lęku, niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Prowadzi także zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, trening koncentracji uwagi, trening słuchowy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Od kilku lat prowadzi terapię mutyzmu wybiórczego, a od dwóch lat współpracuje z Centrum Terapii Mutyzmu w Warszawie. Ponadto w swojej codziennej pracy diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem autyzmu, przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych, a także nieprawidłowości rozwojowych. Uprawnienia do diagnozy zdobywała na poszczególnych szkoleniach, otrzymując tym samym stosowne certyfikaty.
Prywatnie jest niepoprawną optymistką i sukcesywnie realizuje swoje cele. Pomimo wielu trudności jakie napotkała, nie poddaje się. Wierzy w ludzi
i w to, że w życiu wszystko ma swój sens. Akceptuje zarówno swoje mocne strony jak i swoje słabości. Takie też nastawienie chciałaby przenosić na osoby, z którymi pracuje. Lubi teatr, kino, dobrą muzykę i narty. Jest wielkim miłośnikiem kotów.
Wiedząc jak ważne jest wsparcie i pomoc dla dzieci, które napotykają na swojej drodze różne trudności, bądź zmagają się z pewnymi deficytami, zespół nasz nieustannie się rozwija. Zdobywa nowe doświadczenia, wiedzę oraz podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i kursach.

Skip to content