Cennik

KONSULTACJA

Konsultacja psychologiczna Poradnictwo wychowawcze

60 min – 200 zł

Na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców

TERAPIA

Terapia indywidualna dziecka
50 min – 150 zł
Terapia indywidualna dziecka – SAZ
min. 2 spotkania po 60 min – 250 zł

Terapia ręki

50 min – 150 zł.
Reedukacja
50 min – 150 zł
Terapia grupowa dziecka – TUS
60 min – 100 zł
Kwalifikacja do terapii grupowej
50 min – 180 zł
Spotkanie z rodzicami i dzieckiem

DIAGNOZA

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci – 900 zł

obejmuje:

– wywiad z rodzicem
– obserwacja dziecka podczas aktywności swobodnej i kierowanej
– badanie dziecka
– omówienie badania z rodzicami
– sporządzenie pisemnej opinii

Diagnoza ADOS-2 – 600 zł
obejmuje:

– wywiad z rodzicem
– badanie dziecka
– kodowanie wyników
– omówienie wyników badania
– sporządzenie raportu z badania

Honorujemy płatność gotówką lub kartą.

Opłata za zajęcia grupowe pobierana jest z góry do 10-go dnia każdego miesiąca
Nieobecność dziecka na terapii indywidualnej prosimy odwołać najpóźniej do
godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień zajęć. W przeciwnym razie będziemy
pobierać opłatę w wysokości ustalonej stawki za spotkanie.

Skip to content