TUS

TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w grupach wiekowych (4-6, 7-9, 10-12, 13-15 lat), max. 6-osobowych. Trwają 60 minut. Kierowane są do dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Spotkania mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.
Celem zajęć jest:

⇒ nabywanie umiejętności społecznych
⇒ nabywanie umiejętności komunikacyjnych
⇒ trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
⇒ nabywanie umiejętności współpracy w grupie
⇒ wypracowanie metody radzenia sobie z emocjami
⇒ praca nad przestrzeganiem zasad
⇒ uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
⇒ odreagowanie napięć emocjonalnych
⇒ kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Nabycie i utrwalenie wyżej wymienionych umiejętności pozytywnie wpływa na właściwy kontakt interpersonalny, nawiązywanie relacji społecznych oraz prawidłowe rozumienie potrzeb własnych i innych ludzi.

Skip to content