Terapia

Terapia

Wczesne rozpoznanie przyczyny występowania dysfunkcji rozwojowych i rozpoczęcie terapii zwiększa szansę na prawidłowe funkcjonowanie dziecka w domu, szkole
i społeczeństwie.

W ramach naszych specjalizacji zapewniamy dla dzieci i młodzieży pracę
w zakresie :

⇒ niwelowania trudnych zachowań
⇒ zaburzeń rozwojowych,
⇒ umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
⇒ wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, problemy z koncentracją)
⇒ problemów emocjonalnych i społecznych
⇒ zaburzeń komunikacji (zaburzenia mowy, mutyzm)
⇒ nieśmiałości i lęku
⇒ radzenia sobie z problemami w kontaktach społecznych

Terapia może być prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej.

W ZAKRESIE NASZYCH DZIAŁAŃ, PROWADZIMY TERAPIĘ:

  • BEHAWIORALNĄ /STOSOWANA ANALIZA ZACHOWAŃ/
  • PSYCHOLOGICZNĄ
  • PEDAGOGICZNĄ
  • INTEGRACJI SENSORYCZNO-MOTORYCZNEJ

Dodatkowo prowadzimy w formie grupowej:

⇒ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
⇒ zajęcia socjoterapeutyczne,
⇒ zajęcia kształtujące kompetencje społeczne.

Skip to content